Lot Kluczbork

Lot Kluczbork zostaje przełożony na Poniedziałek jeżeli warunki pogodowe pozwolą. Decyzja zapadnie w Sobotę