Lot Oleśnica

Lot Oleśnica dnia 14.05.2023(Niedziela) Zbiórka dnia 13.05.2023(Sobota)

Sekcja Limanowa godz 16:30

Sekcja Słopnice godz 17:00

Odjazd kabiny w sekcjach

Limanowa godz 18:30

Słopnice godz 19:00